Resvaneundersökning

Tjej på cykel

Söderhamns kommun genomför en resvaneundersökning under 2024 för att kunna forma en mer hållbar och effektiv transportstrategi för vårt vackra Söderhamn. Bidra gärna genom att svara på undersökningen, som pågår till och med 20 juni.

Medborgare i Söderhamns kommun kommer att få ett digitalt brev från Kivra, alternativt ett fysiskt brev innehållande en länk med tillhörande QR-kod till en resvaneundersökning. Undersökningen görs med en digital enkät som är öppen till och med 20 juni.

Medborgarnas bidrag blir sedan grunden för en transportplan och handlingsplan som är mer anpassad utifrån våra invånares dagliga behov.

Därför är det viktigt att delta

Genom att delta i enkäten delar du med dig av viktig information om hur du reser runt i vår kommun. Denna data kommer att ligga till grund för framtida beslut gällande infrastruktur och transporttjänster. Svaren på enkäten kommer därav påverka framtidens transportstrategi i Söderhamn. Din åsikt kommer att vägas in när vi tar beslut om förbättringar som rör våra transportsystem.

Din medverkan möjliggör en djupare förståelse för våra invånares resvanor, vilket i sin tur hjälper oss som kommun att förstå hur människor reser.

Detta bidrar till att vi kan arbeta för att:

  • Främja mer miljövänliga alternativ: som kollektivtrafik, cykling och gång. Det i sin tur bidrar till att minska kommunens befintliga koldioxidutsläpp och bevara naturen.
  • Utforma transporttjänster: som är tillgängliga och anpassade för alla, oavsett ålder, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller bostadsort.
  • Skapa bättre service: eftersom vi kan belysa förbättringsområden inom våra transporttjänster för att möta våra kommuninvånares behov.

Delta i resvaneundersökningen

Att delta i resvaneundersökningen är enkelt, det kan göras på två sätt:

  • Svara på enkätfrågorna genom bifogad länk/QR-kod till enkäten som finns i det det digitala brevet i Kivra
  • Svara via länk i det brev som kommer med posten.

Observera att svar är helt anonyma. Länken finns även tillgänglig här (LÄNK).

Resultatet redovisas hösten 2024

Utskicket har gått till samtliga invånare i Söderhamn kommun över 18 år. Din medverkan tar bara några minuter och din inverkan kommer att bidra i många år framöver. Resultatet av enkätundersökningen kommer att redovisas på denna hemsida under hösten när den slutgiltiga sammanställningen av insamlat data är klar.

Tipsa gärna om enkäten!

Berätta gärna för dina grannar, vänner och familjemedlemmar om denna undersökning och uppmana dem till att delta. Ju fler som deltar, desto mer omfattande blir vårt underlag och desto mer exakt blir underlaget för våra framtida åtgärder.

Tack för att du deltar!

Funderingar - fråga oss

Vid frågor gällande enkäten vänligen skicka e-post till:
göran.jagelius@soderhamn.se
eller
pernilla.eriksson3@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 29 maj 2024
Bygga, bo och miljö