CBMustBe

Logo MustBe

Projektet MustBe är finansierat av Central Baltic-programmet. Projektet fokuserar på att skapa ett renare vatten i Östersjön genom att hantera dagvattnet som sedan rinner ut i havet.

I projektet kommer dagvattenlösningar tas fram och implementeras. Dessa lösningar är naturbaserade (nature-based stormwater solutions NBS) kombiner. I projektet finns 7 pilotplatser, varav 2 stycken i Söderhamn. Dessa finns vid Söderhamnsporten och Broberg.

Projektet pågår mellan 1 maj 2023- 30 april 2026
Projektets budget är på totalt 3 980 476 euro

Projektet består av följande partners:

  • Viimsi Municipality, Estonia (Lead Partner)
  • Satakunta University of Applied Sciences, Finland (Project Partner)
  • Tallinn University of Technology, Estonia (Project Partner)
  • Tallinn Urban Environment and Public Works Department, Estonia (Project Partner)
  • City of Pori, Finland (Project Partner)
  • Municipality of Söderhamn, Sweden (Project Partner)
  • Riga City Council City Development Department, Latvia (Project Partner)
  • Riga Technical University, Latvia (Project Partner)
Senast uppdaterad: 19 april 2024
Bygga, bo och miljö