Kvalitet i vård och omsorg vid demenssjukdom

Söderhamns kommuns äldreomsorg arbetar på olika sätt för att säkra kvaliteten i vården och omsorgen av människor med demenssjukdom.

I kommunens verksamhet finns bland annat Silviasystrar (särskilda undersköterskor med vidareutbildning inom demenssjukdom) som handleder och utbildar övriga medarbetare inom omvårdnad.

Inom hemtjänsten finns ett särskilt demensteam.

Söderhamns kommun har även en bra dagverksamhet för människor med demenssjukdom.

Utbildning om demens

Utbildningar om demenssjukdom ges kontinuerligt och vi har en tydlig strategi att arbeta både med bredd- och spetsutbildningar.

Som stöd för arbetet kring personer med demenssjukdom använder vi BPSD-registret samt nationella riktlinjer och lokala vårdprogram för demenssjukdom.

BPSD-registret​

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) drabbar någon gång cirka 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. De orsakar ett stort lidande, framförallt för människan med demenssjukdomen, men även för närstående och medarbetare i vården.

BPSD-registrets syfte är att minska BPSD och lidandet, för att öka livskvaliteten för människor med demenssjukdom.

Läs mer om BPSP: Svenska BPSP-registret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att arbeta med BPSD-registret och en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:

  • Ökad livskvalitet för människor med demenssjukdom.
  • Implementering av nationella riktlinjer.
  • Personcentrerad omvårdnad och ett gemensamt språk för medarbetare.
  • Teamarbete och tydliga mål.
  • Kvalitetsäkring genom ständiga förbättringar.
  • Att tydliggöra vårdtyngden och bidra till verksamhetsutveckling.
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Omsorg och stöd