Kvalitet i livets slutskede - svenska palliativregistret

Söderhamns äldreomsorg använder det svenska palliativregistret för att kvalitetssäkra och utveckla vård och omsorg i livets slutskede. Palliativregistrets huvudsyfte är att människor som vårdas i livets slutskede ska få optimal vård, oavsett diagnos och typ av vård.

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister för alla som vårdar människor i livets slut. Det är ett stöd i arbetet för att bedriva en ordnad och god vård och omsorg.

Oavsett sjukdom så är kvalitetsregistrets mål att alla som dör en väntad död ska kunna känna trygghet inom följande:

  • Jag och mina närstående är informerade om min situation.
  • Jag är smärtlindrad.
  • Jag är lindrad från övriga symtom.
  • Jag är ordinerad läkemedel vid behov.
  • Jag vårdas där jag vill dö.
  • Jag behöver inte dö ensam.
  • Jag vet att mina närstående får stöd.

Strävan i registrets dödsfallsenkät är att efterfråga mätbara men samtidigt tydliga, enkla och allmängiltiga mått på hur man arbetar med vårdbehoven i livets slutskede och hur det blir för patient/brukare och närstående.

Den sista veckan i livet beskrivs genom att medarbetare som vårdat en just avliden människa besvarar ett trettiotal frågor.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 25 juni 2019

Kontakt kvalitet och utveckling

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Marianne Undvall
0270-752 76
E-post: marianne.undvall@soderhamn.se

Socialt ansvarig samordnare
Camilla Furuström
0270-750 62
E-post: camilla.furustrom@soderhamn.se

Controller på sektor Välfärd
Kristoffer Löfgren
0270-756 92
E-post: kristoffer.lofgren@soderhamn.se

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn