Samarbete med vård- och omsorgscollege

Man och vårdpersonal

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för Världens viktigaste jobb i dag och i framtiden - inom vård och omsorg. Söderhamns kommun är en av aktörerna som gör det möjligt att studera till undersköterska.

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetscertifiering som innebär att utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg samverkar på regional och lokal nivå. Söderhamns kommun är en av femton parter i samarbetet kring vård- och omsorgscollege Gävleborg.

Vinster för både arbetsgivare och studenter

Vård- och omsorgscollege är en viktig pusselbit för att höja kvaliteten och statusen på utbildningar och vårdjobb.

Samarbetet mellan olika arbetsgivare och utbildningsaktörer har flera vinster. Utbildningsanordnarna får större efterfrågan på sina utbildningar och nyutbildade och befintliga medarbetare inom vård och omsorg ökar sin anställningsbarhet.

Ett av målen är att 15 % av alla medarbetare inom vård och omsorg i Söderhamn ska ha en handledarutbildning. Det ger en enhetlig kvalitet på praktiken, när elever kommer ut på arbetsplatsförlagt lärande.

Bred utbildning med många möjligheter

Elever får en utbildning med garanterad kvalitet som ger anställningsbarhet och möjlighet till vidare studier.

Medarbetare inom vård och omsorg får en tydligare möjlighet till kompetensutveckling.

Kunden får vård och omsorg med hög kvalitet och arbetsgivaren får medarbetare med en behovsanpassad och kvalitetssäkrad utbildning.

Senast uppdaterad: 16 september 2019
Omsorg och stöd