Kvalitetsarbete för att förebygga vårdskador

Söderhamns äldreomsorg arbetar på olika sätt för att vårdskador inte ska uppstå. Det tydligaste verktyget i detta arbete är Senior Alert - ett nationellt kvalitetsregister. Vi arbetar även med kompetensutveckling och andra åtgärder.

Senior Alert

Oavsett var i Sverige du vårdas, så är målet med Senior alert att alla äldre ska kunna känna en trygghet inom följande:

  • Vi vet om jag har några risker för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen.
  • Vi gör förebyggande åtgärder för att jag ska må bra
  • Vi följer upp åtgärderna och vi vet att de gör skillnad
  • Ni lyssnar på mina behov, jag känner att det gör skillnad

Svensk vård och omsorg är i många delar mycket bra. Men inget är så bra att det inte kan bli ännu bättre. Till exempel så vill ingen person som söker vård eller omsorg ha trycksår, bli undernärd, falla eller drabbas av ohälsa i munnen.

Förbättringsåtgärder inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg pågår många förbättringsåtgärder inom dessa områden. För att vårt förbättringsarbete ska bli så bra som möjligt behöver vi följa upp våra arbetssätt och se att vi verkligen minskar förekomsten av trycksår, undernäring, fall eller ohälsa i munnen.

Kontakt

Marianne Undvall
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0270-752 76

Camilla Furuström
Socialt ansvarig samordnare
0270-750 62

Kristoffer Löfgren
Controller på sektor Välfärd
0270-756 92

Senast uppdaterad: 4 januari 2022
Omsorg och stöd