Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen genomför varje år brukarundersökningar inom hemtjänst och äldreboende. Du som får hjälp från kommunen svarar på frågor om hur du upplever den vård och omsorg du får. Om du inte kan svara själv kan anhöriga svara på enkäten.

Socialstyrelsens brukarundersökning är ett av flera underlag som ligger till grund för vårt kvalitets- och utvecklingsarbete i äldreomsorgen.

Mer om Socialstyrelsens brukarundersökning

Brukarundersökningens resultat ingår i "Öppna jämförelser" som Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer och ligger till grund för Socialstyrelsens webbverktyg Äldreguiden där du kan jämföra äldreomsorg inom olika kommuner.

Jämför äldreomsorg: Öppna jämförelser på socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Läs mer: Äldreguiden på socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 juli 2021

Kontakt kvalitet och utveckling

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Marianne Undvall
0270-752 76
E-post: marianne.undvall@soderhamn.se

Socialt ansvarig samordnare
Camilla Furuström
0270-750 62
E-post: camilla.furustrom@soderhamn.se

Controller på sektor Välfärd
Kristoffer Löfgren
0270-756 92
E-post: kristoffer.lofgren@soderhamn.se

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn