Bustrollets förskola

Gården på Bustrollets förskola.

Bustrollets förskola är belägen på Norr i Söderhamn i riktning mot Vågbro. Förskolan erbjuder plats till cirka 60 barn uppdelade på tre avdelningar. Alla med åldrarna 1–5 år. Vi har en natur och miljö-inriktning på vår förskola, en stor inbjudande lekgård och skogen som närmsta granne.

Ort/kommundel: Vågbro
Besöksadress: Södra Höglundavägen 1
Storlek: Cirka 60 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Fristående

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet, kontaktuppgifter hittar du på www.bustrollet.se Länk till annan webbplats..

Bustrollets förskola är en privat förskola dit alla barn mellan 1-5 år är välkomna! Vår förskola består av tre avdelningar. De två 1-3 årsavdelningarna (Trulsa och Vilda) samt en avdelning för barn 4-5 år (Rulle). Vi har en natur och miljö-inriktning på vår förskola samt så lägger vi stor vikt på en bra sammansatt kost med mycket frukt och grönt. Vi har ett entreprenöriellt synsätt på verksamheten där barnen är delaktiga och drivande, vi är lyhörda för deras idéer och önskemål. Vi erbjuder en stor inbjudande lekgård och skogen som närmsta granne. Mer information hittar du på www.bustrollet.se Länk till annan webbplats.

Samtidigt som vi fokuserar på natur och miljö vill vi lägga lika stor vikt på alla de andra pedagogiska bitarna. Att jobba efter värdegrunden och läroplanens mål är för oss lika viktigt som naturligt. Vi ska se varje barn varje dag, alla barn ska lyckas/känna sig lyckad varje dag. 

 Att jobba med barnen i fokus har för oss högsta prioritet, att barnen och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna i verksamheten är A och O. Barnen och föräldrarna skall känna att de har inflytande. Föräldrarna får vara delaktiga genom olika familjedagar/kvällar samt får en insyn i verksamheten genom vernissage efter tema-arbeten och bilder från verksamheten.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 20 juli 2023
Förskola, skola och utbildning