Mo förskola

Mo Förskola

Mo förskola är belägen 14 kilometer från Söderhamn och ligger i en typisk jordbruksbygd med närhet till skog och sjö. Förskolan ligger i anslutning till Mo skola, vilket är fördelaktigt för bra samarbete och nyttjande av gemensamma lokaler som bibliotek och gymnastiksal.

Ort/kommundel: Mo, Mohed
Besöksadress: Blekarvägen 1
Storlek: Cirka 30 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Vår förskola har två avdelningar. Vitsippan för 5 åringarna och Mosippan för barn mellan 1-4 år. I arbetslagen arbetar 8 pedagoger.

Vi använder vår natur och skog som lek- och lärande miljö. Större delen av året går vi flera gånger i veckan till en närliggande skog och leker samt tar tillvara naturens möjligheter till aktivt lärande. På vintern har vi tillgång till pulkabacke och skridskobana.

Vår innemiljö är inspirerande och inbjuder till olika sorters lek. Vi har skapat rum i rummen där olika teman erbjuds till exempel bygglek, roll-lek, spel och pussel, färg, form, skapande och rörelselek.

Alla avdelningar på förskolan arbetar med värdegrund och barns inflytande, bland annat genom barnråd.

Vi samverkar med Mo skola. Det finns ett föräldraråd med representanter från föräldrar i skolan och förskolan, lärare från skolan och förskolan samt rektor för förskola och grundskola. Vi träffas två gånger per termin och diskuterar och informerar om gemensamma frågor.

Vi har en gemensam krattkväll där barn, föräldrar och personal arbetar med att förbättra vår gård.

Under vårterminen går våra blivande förskoleklassbarn på besök i förskoleklassen med jämna mellanrum.

Vi samarbetar också med öppningar och stängningar, då barn och personal från fritidshem kommer till förskolan.

Föräldramöten

Minst en gång per termin bjuder förskolans pedagoger in till ett föräldramöte. På mötet informerar pedagogerna om vad som är på gång och vårdnadshavare och förskolans personal samverkar för att utveckla förskolans verksamhet.

Föräldraråd

Rektor för förskolan och representanter från föräldragruppen träffas några gånger per år och diskuterar aktuella frågor som rör förskolan. Syftet är att ge möjlighet att påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller trivsel, arbetsmiljö och barnens lärande.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning