Kungsgårdens förskola

Översiktsbild över Kungsgårdens förskola med utomhuslekplats.

Kungsgårdens förskola ligger i Norrala cirka 1 mil norr om Söderhamn. Förskolan har en avdelning med cirka 38 barn och 6 personal.

Ort/kommundel: Kungsgården, Norrala
Besöksadress: Alevägen 18
Storlek: Cirka 35 barn 
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Vår förskola är uppdelad i en stor-sida och en lill-sida utifrån barnens ålder. Vi jobbar med inriktning på hälsa, natur och entreprenörskap och pedagogiken präglas av omsorg, fostran och lärande. På förskolan finns cirka 35 barn och 5 medarbetare.

På förskolegården finns ett stort vindskydd med grillplats som vi använder året om. I förskolans närområde finns många spännande utflyktsmål som gamla banvallen, en fin äng, en å, en bäck där man kan spana efter småkryp och en spännande gammal skrotbil mitt ute i skogen. Vi är ute en stor del av dagen och vi förlägger flera aktiviteter ute i skog och mark. Hos oss sover barnen middag i härliga sovlådor på altanen.

Vi vill ge barnen många uttrycksmöjligheter som att leka med ord, rim och ramsor, lyssna, berätta, måla, sång, musik, dans och drama. Matematikträning kommer också naturligt in i alla våra aktiviteter under dagen.

Barnens intressen och åsikter är en röd tråd i den dagliga verksamheten och utifrån det erbjuder vi aktiviteter och material. Allt material finns tillgängligt för barnen utifrån intressen, utvecklingsnivå och behov. Genom att ta tillvara barnens idéer, nyfikenhet och lust att lära vill vi stärka barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Daglig kontakt

Föräldrarna är de viktigaste personerna för barnen. Därför är dialogen och det dagliga mötet mellan föräldrar och personal en förutsättning för att förskolans personal ska kunna ge barnen det de behöver här på förskolan.

​Utvecklingssamtal

För att vårdnadshavare ska få en helhetsbild av barnets utveckling och lärande så hålls minst ett utvecklingssamtal varje år.

Föräldramöten

På våren hålls en gemensam familjefest och vid ett tillfälle under hösten hålls ett föräldramöte. Till föräldramötet är alla föräldrar inbjudna för att kunna ge synpunkter och påverka verksamheten. Syftet är att föräldrar och förskolans personal ska samverka för att tillsammans utveckla förskolans verksamhet.

Barnråd

En gång i månaden håller vår rektor för förskolan ett barnråd tillsammans med barnen. Här får barnen uttrycka sina önskemål och åsikter. Barnrådet är en träning i demokrati och inflytandefrågor.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning