Trädgårns förskola

Trädgårns förskola

Trädgårns förskola är belägen i centrala Söderhamn. Förskolan erbjuder plats till 25 barn i åldrarna 1–5 år. Vi tycker om att vara ute naturen och på vår förskola finns tre stora gårdar där vi utforskar genom lek.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Östra Esplanaden 2
Storlek: Cirka 25 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Fristående

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet, kontaktuppgifter hittar du på www.tradgarnsforskola.se Länk till annan webbplats.

Trädgårn´s förskola drivs som ett personalkooperativ i Söderhamns kommun. Med personalkooperativ menas att det är vi personal som både sköter det pedagogiska och det administrativa arbetet och vi har en rektor som har det övergripande ansvaret. Utomhuspedagogik är den inriktning vi har valt att arbeta efter. Vi anser att allt man kan göra inne kan man göra ute. Fördelarna med att arbeta utomhus är många, konflikter blir mer sällsynta, talet och motoriken samt den sociala utvecklingen stimuleras.

Värdegrundsarbetet är alltid i fokus på vår förskola. Vi arbetar för att barnen ska utvecklas till ansvarstagande, lärande och nyfikna individer med stor tilltro till sin egen förmåga.

Barns möjligheter att ha inflytande över sin vardag anser vi vara viktigt. Genom pedagogernas aktiva lyssnande på barnen kan både miljön och verksamheten utformas utifrån deras påverkan.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 20 juli 2023
Förskola, skola och utbildning