Stråtjära förskola

Stråtjära förskolas utomhuslekplats med gungor och sandlåda.

Stråtjära förskola ligger cirka 3 mil från Söderhamn i bostadsområdet Trekanten. Förskolan har två avdelningar som ligger i två separata hus på samma gård.

Ort/kommundel: Stråtjära, Skog
Besöksadress: Parkvägen 8
Storlek: Cirka 30 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

På avdelningen Lille Skutt går barn i åldrarna 1–3 år och på avdelningen Bamse är barnen 3–5 år. Totalt har vår förskola cirka 30 barn och 6 medarbetare.

På vår gård finns gungor, sandlåda, rutschkana och en liten kulle som är jättekul att åka pulka och madrass utför på vintern. Vi har många olika buskar och träd med ätbara frukter och bär. Vi är ute mycket i närområdet – det är viktigt för oss alla att komma ut och röra på oss. Inne på förskolan finns många utrymmen som inbjuder till lek och aktiviteter av alla de slag, ateljé, snickarrum, rum för bygglek, roll- och docklek, spel och pussel.

Vår förskola ligger nära en allmän lekpark och intill en fotbollsplan där vi leker, sparkar boll och får utlopp för allt spring i benen. I närheten av förskolan ligger skolan med gymnastiksal som vi använder en gång i veckan. Vi har tillgång skolans bibliotek där vi lånar böcker och vi byter till nya, aktuella barnböcker.

På vår förskola arbetar vi på ett Reggio Emilia-inspirerat – projekterande sätt där barnens intressen och tankar skapar innehållet. Barnen upplever glädje, utmaningar och delaktighet som främjar vänskap. Närheten till naturen är något vi nyttjar i vår verksamhet. Det främjar barnens motoriska utveckling och förhoppningsvis håller vi oss friska och krya.

Alla avdelningar på förskolan arbetar mycket med värdegrund och barns inflytande.

Våra förskolor ska vara välkomnande sociala, demokratiska, kulturella och lärande mötesplatser för barnen och deras familjer och pedagoger. Vi pedagoger har ett öppet förhållningssätt där vi är nyfikna på barnens frågor och ger dem möjlighet att utforska, förundras och skapa mening. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelsen det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Vi har en levande plan mot diskriminering och kränkande behandling där vi stöttar barnen i att alla barn har rätt att vara som de är. Vi arbetar även med att stärka barnens självkänsla och att de ska kunna sätta ord på sina egna känslor.

Förskolans vision är att alla ska känna sig trygga och respekterade som de är. Ingen ska bli diskriminerad eller kränkt och barn och personal skall behandla varandra på ett respektfullt sätt. Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på Stråtjära förskola.

Vår förskola är en del i samhället och vi ser det kompetenta barnet som jämlika medborgare. Barnen ska ges förutsättningar att reflektera över sin omvärld där vi värnar om den tillsammans för en hållbar framtid. Vi arbetar i projekt där barnens intressen och tankar skapar innehållet och leder oss vidare. Genom att ta tillvara barnens idéer, nyfikenhet och lust att lära vill vi stärka barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vi strävar efter en så transparent verksamhet som möjligt och försöker ge vårdnadshavare insyn i den dagliga verksamheten såsom våra pedagogiska grundtankar. Med ett välkomnande bemötande för hela familjen är vi noga med att berätta guldkorn om dagen för alla vårdnadshavare.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning