Pusselbitens förskola

Barn leker på gården med pedagoger vid Pusselbitens förskola.

Pusselbitens förskola är belägen i Vågbro cirka 3 km från Söderhamn. Förskolan erbjuder plats till 84 barn uppdelade på fyra avdelningar. Alla med åldrarna 1–5 år. Vi tycker om att vara ute naturen och på vår förskola finns tre stora gårdar där vi utforskar genom lek.

Ort/kommundel: Vågbro
Besöksadress: Hemmansvägen 19
Storlek: Cirka 85 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Fristående

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet, kontaktuppgifter hittar du på www.pusselbiten.com Länk till annan webbplats..

Pusselbitens förskola AB är belägen i Söderhamns kommun. Förskolan erbjuder plats till 84 barn uppdelade på fyra avdelningar i åldrarna 1–5 år.

Pusselbitens förskola öppnades våren 2005. Våra avdelningar heter Grön, Gul, Röd och Blå. Förskolan drivs i egen regi som ett aktiebolag. Med det menas att vi är vår egen huvudman och bestämmer själva över vår situation på förskolan inom ramarna för vad ekonomin tillåter t ex gällande barnantal och anställning av personal. Vi följer de riktlinjer som finns för förskoleverksamhet och fritidshem i Söderhamn och det ställs samma kvalitetskrav på oss som på de kommunala förskolorna. Mer information hittar du på www.pusselbiten.com Länk till annan webbplats.

Vi har tillsammans med barnen utformat "kompisregler" som vi pratar aktivt om. T ex – hur ska en bra kompis vara? Får man slå en kompis? Får man säga dumma saker?

Alla ska mötas med respekt oavsett om man är pojke, flicka kommer från Sverige eller annat land.

På våra samlingar pratar vi med barnen om hur dom vill att det ska vara på vår förskola. Då har de möjlighet att påverka genom att uttrycka och sätta ord på olika situationer som uppstått. Vi hör också efter vad som intresserar barngruppen just då.

Vi bjuder kontinuerligt in till föräldramöten. Men har en kontinuerlig kontakt med föräldrarna i kapprummet så man kan säga sina åsikter direkt till oss.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 20 juli 2023
Förskola, skola och utbildning