Lillbergets förskola

Lillbergets förskola

Lillbergets förskola ligger norr om ån i centrala Söderhamn. Förskolan byggdes i mitten av 1970-talet, har närhet till skog och har stora lekytor utomhus.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Björkrisvägen 1 (avd. 1-7), Kilsmyravägen 1 (avd. 8-9)
Storlek: Cirka 150 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

På vår förskola finns nio avdelningar med ett väl fungerande samarbete parvis mellan avdelningarna. Barnen är i åldrarna 1-5 år. Avdelningarna är organiserade utifrån åldersstruktur. Två avdelningar har barn i åldrarna 1-3 år, två har barn i åldrarna 3-5 år och fem har barn i åldrarna 1-5 år.

På vår förskola finns cirka 170 barn och cirka 30 personal och språkelever. På Lillbergets förskola upplever barnen meningsfulla sammanhang, glädje, utmaningar och delaktighet som främjar vänskap och förebygger kränkningar. I en sådan miljö växer självförtroende, respekt och tolerans. Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat och det innebär att vi lyssnar på barnen och utformar vår verksamhet efter deras ideér och tankar.

På vår förskola råder nolltolerans av våld mot barn. Vi har anmälningsplikt till socialtjänsten.

På Lillbergets förskola arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete.

Föräldraråd

Som förälder har du rätt till inflytande och delaktighet i vår verksamhet.
Som förälder har ni ansvaret för ert barns fostran och utveckling. Vi på förskolan ska komplettera hemmet och i samarbete med er skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt.
Därför är era möjligheter att påverka vår verksamhet stora. Vi lyssnar och finns tillgängliga både i den vardagliga hallkontakten och vid bokade samtal. Det finns också ett föräldraråd med representanter från vår förskola som man kan vända sig till.

Barnråd

Vi har ett barnråd på förskolan som en del i att förverkliga demokratiska uppdrag. Genom barnrådet får alla barn på förskolan tycka och tänka i viktiga frågor som rör förhållningssätt, arbetssätt och miljön på förskolan. Syftet med barnråd är att barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga, i sina liv och i den situation de befinner sig i på förskolan.

Samverkan med skolan

Som en del i överskolningen till förskoleklassen startar vi 5-årsgrupper tillsammans på Lillberget. Vi samlar alla blivande förskoleklassbarn vid några tillfällen före sommaren. Vi gör detta för att de ska lära känna och bli trygga med varandra.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Förskola, skola och utbildning